Is een elektrische auto voordeliger?

Is een elektrische auto voordeliger?

De vraag of een elektrische auto voordeliger is, hangt af van verschillende factoren. In dit artikel verkennen we de milieuvoordelen, fiscale regelingen, en kostenvergelijking tussen elektrische en benzineauto’s. Ook bespreken we de specifieke voordelen van een elektrische auto van de zaak en kijken we naar de uitdagingen en nadelen van elektrisch rijden. Met deze informatie kun je een beter geïnformeerde beslissing nemen over de overstap naar elektrisch rijden.

Belangrijke Conclusies

 • Elektrische auto’s stoten 35% tot 55% minder CO2 uit dan vergelijkbare benzineauto’s, wat bijdraagt aan een beter milieu en een positief imago.
 • Zakelijke rijders profiteren van lagere bijtelling en kunnen gebruikmaken van overheidsregelingen en subsidies voor elektrisch rijden.
 • De energiekosten per kilometer zijn voor elektrische auto’s gemiddeld lager dan die van benzineauto’s. Onderhoudskosten zijn ook lager vanwege de eenvoudigere mechaniek.
 • Een elektrische auto van de zaak biedt fiscale voordelen, draagt bij aan een milieubewust imago en biedt financiële voordelen.
 • De beperkte actieradius, langere oplaadtijden en hogere aanschafprijs vormen de grootste uitdagingen bij de overstap naar elektrisch rijden.

Milieuvoordelen van elektrische auto’s

Vermindering van CO2-uitstoot

De overstap naar elektrische voertuigen (EV’s) wordt vaak geprezen als een cruciale stap in de strijd tegen klimaatverandering. Elektrisch vervoer stoot geen of veel minder schadelijke stoffen uit, wat direct bijdraagt aan een vermindering van de CO2-uitstoot. Dit is essentieel voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Elektrische auto’s hebben het potentieel om de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden aanzienlijk te verbeteren.

Echter, het is belangrijk om te erkennen dat de productie van elektrische auto’s en de opwekking van de benodigde elektriciteit momenteel ook milieubelastend kunnen zijn. De voordelen op het gebied van CO2-uitstoot worden daarom soms overschaduwd door de nadelen van de huidige energiemix en de winning van grondstoffen voor accu’s. Desondanks is de verwachting dat deze nadelen zullen afnemen naarmate de technologie vordert en de energiemix verduurzaamt.

Goed imago door milieubewust rijden

Naast de directe milieuvoordelen, draagt het rijden in een elektrische auto ook bij aan een positief imago. Bedrijven en particulieren die kiezen voor elektrisch rijden, worden vaak gezien als voorlopers op het gebied van duurzaamheid. Dit kan vooral voor bedrijven een strategisch voordeel zijn in hun marketing en branding.

Elektrisch rijden wordt geassocieerd met innovatie en verantwoordelijkheid, wat kan leiden tot een sterker merkimago en een grotere aantrekkingskracht op milieubewuste consumenten en werknemers.

Elektrisch rijden past perfect bij de aangeraden rusttijden en draagt zo bij aan de verkeersveiligheid, nog een voordeel van EV.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de keuze voor een elektrische auto niet alleen een statement is over persoonlijke of bedrijfswaarden, maar ook een praktische stap richting een duurzamere toekomst. Het draagt bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en helpt bij het verminderen van verkeerslawaai, waardoor de leefomgeving voor iedereen verbetert.

Fiscale voordelen en regelingen

Lagere bijtelling voor zakelijke rijders

Zakelijke rijders die kiezen voor een elektrische auto kunnen profiteren van een lagere bijtelling. Dit maakt elektrisch rijden financieel aantrekkelijker ten opzichte van traditionele brandstofauto’s. De bijtelling voor elektrische auto’s is in 2024 vastgesteld op 16% tot een cataloguswaarde van €30.000; daarboven geldt het standaardtarief van 22%. Dit verschil kan aanzienlijk schelen in de maandelijkse kosten.

Belastingregels zijn continu aan verandering onderhevig, controleer daarom altijd bij de Belastingdienst of je de juiste cijfers hebt.

Hieronder een overzicht van de bijtelling voor elektrische auto’s in de komende jaren:

Jaar Lage bijtelling Standaard bijtelling
2023 16% 22%
2024 16% 22%
2025 17% 22%
2026 22% 22%

Het is duidelijk dat de overheid elektrisch rijden wil stimuleren door middel van fiscale voordelen. Echter, het is belangrijk om te realiseren dat deze voordelen tijdelijk kunnen zijn en in de toekomst kunnen veranderen.

Overheidssubsidies en -regelingen voor elektrisch rijden

De Nederlandse overheid stimuleert het elektrisch rijden actief door middel van diverse subsidies en regelingen. Een van de meest aantrekkelijke regelingen is de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP), die zowel voor nieuwe als gebruikte elektrische auto’s geldt.

Koop of (private) lease je een nieuwe elektrische auto, dan kun je € 2.950 subsidie aanvragen. Voor een gebruikte elektrische auto kun je € 2.000 subsidie aanvragen.

Deze financiële tegemoetkomingen maken de overstap naar elektrisch rijden aanzienlijk voordeliger en toegankelijker. Het is echter belangrijk om op de hoogte te blijven van de voorwaarden en beschikbaarheid van deze subsidies, aangezien deze kunnen wijzigen. De groei van elektrische en hybride modellen in Nederland, met een toename van 38% in een jaar tijd, onderstreept de populariteit en het belang van deze regelingen voor de transitie naar duurzamer vervoer.

Kostenvergelijking: Elektrisch vs. Benzine

Energiekosten per kilometer

De energiekosten per kilometer voor elektrische auto’s liggen aanzienlijk lager dan die van benzine- of dieselauto’s. Dit verschil in kosten kan aanzienlijk oplopen over de levensduur van een voertuig.

Volgens de ANWB betaal je gemiddeld 8,2 cent per kilometer bij een elektrische auto en 12,4 cent per kilometer aan brandstofkosten voor een vergelijkbare brandstofauto.

Echter, de kosten kunnen variëren afhankelijk van de manier waarop je laadt. Laden aan snelladers is vrij duur, maar de gemiddelde prijs per kilometer kan aanzienlijk goedkoper zijn als je een persoonlijk laadpunt kunt plaatsen.

Laadmethode Kosten per kilometer
Snelladen Hoger
Thuisladen Lager

Onderhoudskosten

Elektrische auto’s staan bekend om hun lagere onderhoudskosten in vergelijking met traditionele benzineauto’s. Dit komt voornamelijk doordat een elektrische auto minder bewegende onderdelen heeft, zoals een complexe motor of versnellingsbak, wat resulteert in minder slijtage en dus minder onderhoud.

Bij een jaarlijkse kilometerstand van 8.000 kilometer zijn de onderhoudskosten van een elektrische auto gemiddeld 35% lager dan die van een benzineauto.

Echter, het is belangrijk om rekening te houden met de kosten voor het vervangen van de accu, die hoog kunnen oplopen. Ondanks deze potentiële kostenpost, blijven de totale onderhoudskosten over de levensduur van de auto vaak lager.

Bijkomende kosten bij elektrisch rijden

Naast de initiële aanschafprijs van een elektrische auto, zijn er verschillende bijkomende kosten waar potentiële eigenaren rekening mee moeten houden. Een belangrijk aspect is de installatie van een thuislaadstation, wat een eenmalige investering vereist, inclusief de kosten voor het aanleggen van een aparte stroomgroep of netverzwaring indien nodig.

Let op: De kosten voor het thuis opladen kunnen variëren afhankelijk van de energieprijzen en het type laadstation.

Daarnaast kunnen de kosten voor verzekering en belastingen ook verschillen van die voor conventionele auto’s. Hieronder volgt een overzicht van enkele van deze kosten:

 • Installatie van een thuislaadstation
 • Aanleggen van een aparte stroomgroep of netverzwaring
 • Verzekering
 • Belastingvoordelen die invloed hebben op de netto kosten

Voordelen van een elektrische auto van de zaak

Fiscale voordelen

Een van de grootste voordelen van een elektrische auto van de zaak is de mogelijkheid om te profiteren van diverse fiscale voordelen. Deze voordelen kunnen aanzienlijk bijdragen aan de verlaging van de totale eigendomskosten van een elektrische auto. Het is belangrijk om advies in te winnen bij een boekhouder of fiscaal adviseur, die de meest actuele regels en mogelijkheden kent.

Door gebruik te maken van de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil), kun je de fiscale winst verlagen. Je mag namelijk tot 45% van het geïnvesteerde bedrag van de winst aftrekken.

Daarnaast zijn er specifieke regelingen zoals het niet hoeven betalen van Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) en Motorrijtuigenbelasting (MRB) tot 2025 voor elektrische auto’s. Dit maakt de aanschaf en het bezit van een elektrische auto financieel aantrekkelijker.

Milieubewust imago

Het rijden in een elektrische auto draagt niet alleen bij aan een schonere lucht en minder CO2-uitstoot, maar versterkt ook het imago van zowel individuen als bedrijven als milieubewust en verantwoordelijk. Dit aspect is vooral belangrijk in een tijd waarin duurzaamheid en milieubewustzijn steeds hoger op de agenda staan.

Elektrische voertuigen (EV’s) stoten geen schadelijke uitlaatgassen uit, wat bijdraagt aan schonere lucht en de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering ondersteunt.

De keuze voor een elektrische auto kan dus gezien worden als een statement, een manier om te laten zien dat men geeft om het milieu en bereid is om actie te ondernemen voor een betere toekomst. Het is een tastbare manier om bij te dragen aan een groenere planeet en kan positief bijdragen aan het imago van een organisatie of individu.

Financiële voordelen

De financiële voordelen van een elektrische auto van de zaak zijn aanzienlijk en kunnen een grote impact hebben op de totale kosten van het voertuig op lange termijn. Een van de meest significante voordelen is de mogelijkheid om te profiteren van diverse fiscale voordelen en subsidies. Deze kunnen de aanschafprijs en operationele kosten aanzienlijk verlagen.

Tip: met de keuzehulp van Rabo Electric krijg je binnen een paar minuten in beeld welke modellen voor jou interessant zijn en hoe het totale financiële plaatje eruitziet.

Daarnaast biedt zakelijk elektrisch rijden de mogelijkheid om gebruik te maken van de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Door gebruik te maken van de MIA, kun je de fiscale winst verlagen. Je mag namelijk tot 45% van het geïnvesteerde bedrag van de winst aftrekken.

Uitdagingen en nadelen van elektrisch rijden

Beperkte actieradius

De beperkte actieradius is een van de meest besproken nadelen van elektrische auto’s. Ondanks de voortdurende verbeteringen in de technologie, blijft de actieradius een punt van zorg voor potentiële kopers. De werkelijke afstand die een elektrische auto kan afleggen op een volle lading, is vaak minder dan de door de fabrikant opgegeven maximale afstand. Dit verschil kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, zoals rijstijl, weersomstandigheden en de snelheid waarmee gereden wordt.

Let op: De actieradius van een elektrische auto kan aanzienlijk verminderen bij hogere snelheden of in koude weersomstandigheden.

Hieronder volgt een lijst met factoren die de actieradius van elektrische auto’s beïnvloeden:

 • Rijstijl en snelheid
 • Weersomstandigheden
 • Gebruik van verwarming of airconditioning
 • Type en grootte van de banden

Deze factoren maken het noodzakelijk voor bestuurders om hun reis zorgvuldig te plannen, vooral bij langere afstanden. Het is belangrijk om rekening te houden met de beschikbaarheid van oplaadpunten langs de route en de staat van de batterij.

Langere oplaadtijden

Hoewel de technologie van elektrische voertuigen snel vordert, blijven langere oplaadtijden een uitdaging in vergelijking met het tanken van een benzineauto. Dit kan vooral een probleem vormen tijdens lange reizen waarbij meerdere laadsessies nodig zijn.

De ervaring van elektrisch rijden verbetert echter gestaag met de toename van snelladers langs de wegen. Deze maken het mogelijk om de batterij in een korte tijd aanzienlijk op te laden.

Hieronder volgt een overzicht van de gemiddelde laadtijden bij verschillende laadstations:

Laadstation Gemiddelde laadtijd
Thuispaal 6-8 uur
Openbaar laadpunt 4-6 uur
Snellader 20-40 minuten

Het is belangrijk om te plannen en de beschikbaarheid van laadstations langs je route te controleren om ongemak te voorkomen. Daarnaast kunnen slimme laadoplossingen helpen om de laadtijd te optimaliseren en het elektriciteitsnet minder te belasten.

Aanschafprijs en beschikbaarheid van EV’s

De aanschafprijs en beschikbaarheid van elektrische voertuigen (EV’s) vormen een belangrijke overweging voor potentiële kopers. De hoge initiële kosten en beperkte beschikbaarheid van EV’s kunnen een drempel vormen voor de overstap naar elektrisch rijden. Echter, met de verwachting dat de productiehoeveelheden toenemen, is de hoop dat de prijzen zullen dalen.

 • Onzekerheid over de kosten van een tweedehands EV schrikt kopers af.
 • De mogelijke hoge kosten voor het vervangen van een accupakket zijn een punt van zorg.

De markt voor elektrische voertuigen is in een staat van grote verandering, met de verwachting dat de situatie zal verbeteren naarmate de technologie vordert en de productie toeneemt.

Conclusie

Het overwegen van een elektrische auto brengt een veelvoud aan factoren met zich mee. Aan de ene kant bieden elektrische voertuigen aanzienlijke voordelen op het gebied van milieu, lagere energie- en onderhoudskosten, en fiscale stimulansen. Aan de andere kant zijn er uitdagingen zoals de hogere aanschafprijs, beperkte actieradius, en langere oplaadtijden. Echter, met de voortdurende verbeteringen in technologie en infrastructuur, en de dalende kosten van elektrische auto’s, wordt het steeds aantrekkelijker om voor een elektrisch voertuig te kiezen. Uiteindelijk hangt de keuze af van persoonlijke omstandigheden zoals rijgedrag, toegang tot laadmogelijkheden, en financiële overwegingen. Het is duidelijk dat de toekomst richting elektrisch rijden wijst, maar een zorgvuldige afweging van alle factoren is essentieel om te bepalen of een elektrische auto op dit moment voor u voordeliger is.

Veelgestelde vragen

Zijn elektrische auto’s echt beter voor het milieu?

Ja, elektrische auto’s stoten 35% tot 55% minder CO2 uit dan vergelijkbare benzineauto’s, wat ze een milieuvriendelijker keuze maakt.

Wat zijn de fiscale voordelen van elektrisch rijden?

Elektrisch rijden biedt lagere bijtelling voor zakelijke rijders en toegang tot overheidssubsidies en -regelingen, wat financieel voordelig kan zijn.

Hoe verhouden de energiekosten van elektrische auto’s zich tot die van benzineauto’s?

De energiekosten van elektrische auto’s liggen gemiddeld op 8,2 cent per kilometer, aanzienlijk lager dan de 12,4 cent voor benzineauto’s.

Zijn elektrische auto’s duurder in onderhoud dan benzineauto’s?

Nee, elektrische auto’s hebben over het algemeen lagere onderhoudskosten omdat ze minder complex zijn en minder slijtageonderdelen hebben.

Wat zijn de nadelen van elektrisch rijden?

De belangrijkste nadelen zijn de beperkte actieradius, langere oplaadtijden en hogere aanschafprijs in vergelijking met benzineauto’s.

Is het voordeliger om een elektrische auto van de zaak te hebben?

Ja, een elektrische auto van de zaak biedt fiscale voordelen, een milieubewust imago en financiële voordelen door lagere bijtelling en toegang tot subsidies.